Poezija
No limits

Umetnost kao inspiracija:
ova nesvakidašnja postavka adresira pitanje prenosa ideje u umetnosti, sa jednog umetnika na drugog, sa jednog medija na drugi. Troje umetnika zatvara taj krug u multimedijalnoj postavci transponujući poetski izraz Ivanke Božović u zvuk (Božović&Škrbović), na tekstil (Cvetković) ili kao sliku (Aleksić). Umetnost je shvaćena fraktalno, poezija je samo gradivni element koji usložnjen u doživljaju drugog umetnika gradi savim nove i drugačije, često neočekivane, oblike.