Izložba reči sa plafona jedna je od ne tako čestih pojava na našoj umetničkoj sceni gde vid književnog izraza doživljava svoju ekstenziju u dimenziji likovnog. Poput pesama Ivanke Božović, i poslednja izložba Nebojše Aleksića Priroda stvarnosti inspirisana je svetom i kosmosom unutar i izvan čoveka. Ta zajednička, neiscrpna tema predstavlja osnov objedinjenog delovanja ovo dvoje umetnika i njihove prve zajedničke izložbe kojom pozivaju čitaoce-gledaoce na promišljanje spone između likovnosti i književnosti kao univerzalni konstanti humanističke percepcije sveta. Urbano minimalistički pristup u traganju za odgovorima je još jedna veza koja spaja ova dva umetnika i čini okosnicu izložbe Reči sa plafona.