Rupa je knjiga auto-refleksivne poezije pesnikinje Ivanke Božović koja, međutim, kroz prizmu individualnog doživljaja stvarnosti, ima aktivni, često kritički odnos prema Svetu oličenom u opadajućoj zapadnoj kulturi, Čoveku, Bogu koji je otišao neznano kud (iz pesme Auto otpad I). Iako po svojim obeležjima apstraktna i minimalistička u svom izrazu, poezija ostaje, kao i vekovima ranije, duhovna vertikala koja nas spaja sa Nebom plavim i bez oblaka (iz pesme Devojčica u žutoj haljini). Pesnikinja ovom knjigom čitaocu samo nudi ogledalo da u njemu pronađe sopstveni odgovor: Ti ćeš videti ono što hoćeš, napisala je Ivanka Božović umesto svoje biografije.

Poezija Ivanka Božović transponovana je u fizički prostor umetničkom intrervencijom slikara Nebojše Aleksića, stvarajući jedan novi, kontraverzni svet, stvaran i virtuelan, u kojem se prepliću poetska i fizička realnost. Postavkom Reči sa plafona knjiga je predstavljena javnosti od 4-24 Septembra 2012. u Umetničkoj galeriji Lada u Beogradu.