No limits

Svaka osoba, kao konzument umetnosti je prizma. U analogiji sa optičkom prizmom, ljudi prelamaju svoju osobenu talasnu dužinu, na svojstven način 'prevodeći' umetnost. U konkretnom slučaju, poeziju Ivanke Božović, iz novoobjavljenih zbirki pesama Slobodan pad i Pesme da bi se dočekalo leto prelamaju čitaoci sa disleksijom, muškarci, žene, deca, stranci... Materijal je uobličen majstorstvom Ognjena Škrbovića, ton majstora Radio Beograda